een goed verhaal: storytelling in een bedrijfsvideo

Storytelling in een bedrijfsvideo is zinvol om in te zetten voor jouw bedrijf. Verhalen inspireren en kunnen ons motiveren. Authentieke en geloofwaardige verhalen worden steeds meer door kijkers verwacht. Om jouw boodschap authentiek en geloofwaardig over te brengen in een bedrijfsvideo, moet de emotie van de kijkers geraakt worden. De connectie met het publiek moet ontstaan. 

Als het verhaal aantrekkelijk en enthousiast wordt verteld, dan onstaat de connectie met het publiek. Verhalen voor jouw bedrijf kunnen over meerdere onderwerpen gaan. Hier volgen enkele voorbeelden:

– een persoonlijk verhaal: Dit hoeft niet altijd jouw verhaal te zijn. Het kan ook het verhaal zijn van een personeelslid.

– ‘achter de schermen’-verhaal: Laat zien wat jouw bedrijf doet.

– werkgerelateerde zaken

– een klant testimonial: Maak zichtbaar welk positief resultaat een klant heeft behaald dankzij jouw product of dienst.

– onderwerpen waar jouw doelgroep interesse in heeft

– een probleemverhaal: Als jij vertelt over een probleem dat jouw doelgroep meemaakt en je hebt dit probleem zelf ook meegemaakt, dan is dit een goed onderwerp. Jij kunt deze ervaringen in beeld brengen zodat jouw publiek daarvan kan leren.

– de bedrijfscultuur

– het ontstaansverhaal van het bedrijf

– jouw toekomstdroom voor het bedrijf

denk ook in beelden

Zorg er in ieder geval voor dat je een verhaal (of meerdere verhalen) kiest dat goed in beeld te brengen is (of zijn). Denk in het script niet alleen na over wat de spreektekst moet worden. Denk ook na over welke beelden opgenomen gaan worden.

maak korte video’s

Heb je veel te vertellen? Maak dan liever meerdere korte video’s dan één lange. Een simpel duidelijk verhaal is het beste. Een video van twee tot maximaal vijf minuten is een goede tijdsduur. Jij wilt toch ook niet naar ellenlange bedrijfvideo’s kijken? Dat is vervelend!

gebruik spreektaal in je schrijftaal

Schrijftaal klinkt als je het uitspreekt meestal nogal stijfjes en niet authentiek. Gesproken taal is vaak korter en authentieker. Ga daarom geen schrijftaal oplezen tijdens het presenteren van jouw verhaal in een bedrijfsvideo! Spreektaal is geloofwaardiger dan schrijftaal en schept eerder vertrouwen. Ook dit zorgt weer voor de benodigde connectie met het publiek. De persoonlijke klik ontstaat.

durf jezelf bloot te geven

Als jij jezelf bent en het lef hebt een stukje van jezelf bloot te geven dan wordt dit gewaardeerd. Door een persoonlijk verhaal of jouw probleemverhaal te vertellen zullen kijkers de echtheid ervan ervaren. Ze voelen de emotie in het verhaal dat wordt verteld. Je doet dan iets dat de meeste mensen niet durven. Daardoor kun je ze inspireren en motiveren. Zo ontstaat verbinding.

houd het simpel en duidelijk

Jouw storytelling verhaal moet wel goed te begrijpen blijven. Houd het daarom simpel en duidelijk.

maak een pakkend begin

Jouw kijkers bepalen in de eerste vijf tot tien seconden of ze blijven kijken naar jouw videoproductie.

Daarom is het belangrijk om een pakkend begin te maken. De kijkers moeten nieuwsgierig worden om verder te blijven kijken. Verder is het goed om te zorgen dat ze zich herkennen in jouw verhaal. Daarom werken de eerdergenoemde persoonlijke en probleemverhalen zo inspirerend. Jij kunt bijvoorbeeld een bepaalde ziekte overwonnen hebben. Dat is dan misschien de reden dat je nu een bedrijf hebt waarmee je andere mensen wilt helpen om deze ziekte ook te overwinnen. Het pakkende begin zou dan kunnen zijn: ‘Als kind van 4 jaar kreeg ik steeds meer last van mijn slechte hart. Ik had weinig energie en voelde me altijd moe. Op mijn 15e werd door een dokter de ingreep gedaan die mijn leven veranderde. Ik voelde me fitter en levendiger. Eindelijk was het mogelijk om te beginnen met een gelukkig leven.’

kies voor een relevante locatie om de video op te nemen

Een verhaal op straat gefilmd of in het park geeft een ander gevoel dan hetzelfde verhaal op kantoor gefilmd. Kies een locatie die past bij het verhaal dat je wilt vertellen. Neemt iemand de videoproductie voor jou op? Al lopende het verhaal vertellen maakt de videoproductie ook weer aantrekkelijker om naar te kijken.

maak een mix van vormen

Video maakt het mogelijk om tekst, geluid, beeld en muziek bij elkaar te brengen in één uiteindelijke vorm. Wees je hier bewust van en kies voor de juiste mix van vormen. Tekst kan bijvoorbeeld niet alleen worden gebruikt voor titels, maar ook voor ondertiteling.

Dit kan voor Facebook-video’s zinvol zijn, omdat het geluid daar van te voren uitgezet is.

overweeg voice-over als vorm

Het inspreken van een stem die het verhaal vertelt dat in beeld te zien is, kan aanvullend werken op hoe jij jezelf in een bedrijfsvideo presenteert.

overweeg muziek bij de videoproductie

Muziek kan jouw verhaal ondersteunen om bepaalde emoties te benadrukken.

Muziek is ook te gebruiken om de presentatie verlevendigen.

gebruik je stem op de juiste manier

Om jezelf succesvol te presenteren in een videoproductie met storytelling moet jouw stemgebruik goed zijn. Over stemgebruik kun je in het volgende blogartikel meer lezen door op onderstaande link te klikken:

stemgebruik tijdens presenteren in een promotievideo

Leave your thought